REBOLUSYONARIA!!! Yosha & Absolute Zero Set at Route 196 3.20.13